Určite bližšiu špecifikáciu
Pracovné víkendy (soboty či nedele)
 

Nočné smeny
 

Dĺžka jednej smeny
(Zvoľte jednu, prípadne obe možnosti)