Směnář

December 2023. Smena R

DátumSmena OdpracovanéPopoludňajšíNočnéVíkendyNadčasy INadčasy IISviatokDovolenkaChoroba
 1.PiatokVoľno
 2.SobotaVoľno
 3.NedeľaRanná
 4.PondelokRanná
 5.Utorok Ranná
 6.StredaRanná
 7.ŠtvrtokRanná
 8.PiatokVoľno
 9.SobotaVoľno
10.NedeľaRanná
11.PondelokRanná
12.Utorok Ranná
13.StredaRanná
14.ŠtvrtokRanná
15.PiatokVoľno
16.SobotaVoľno
17.NedeľaRanná
18.PondelokRanná
19.Utorok Ranná
20.StredaRanná
21.ŠtvrtokRanná
22.PiatokVoľno
23.SobotaVoľno
24.NedeľaŠtedrý deňRanná
25.PondelokPrvý sviatok vianočnýRanná
26.Utorok Druhý sviatok vianočnýRanná
27.StredaRanná
28.ŠtvrtokRanná
29.PiatokVoľno
30.SobotaVoľno
31.NedeľaRanná
Doplňte a upresnite údaje:
  OdpracovanéPopoludňajšíNočnéVíkendyNadčasy INadčasy IISviatokDovolenkaChoroba
Hodiny celkom
Časová mzda
 
Mzda za mesiacFond pracovnej doby
Mzdový výmer(fixná mzda alebo plat)
Mesačný tarifa(nemenná mesačná suma)
Bonus, prémie
Fond
(mesačná položka)
(mesačná položka)
(mesačná položka)
(mesačná položka)
(mesačná položka)
Daňové položky
Daňová sústava
Počet detí
Opravte chybné zadanie a odošlite znova.